Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Public Administration Education Quality Enhancement

Kód projektu: 2018-1-SK01-KA203-046330
Grantová schéma: Erasmus+ K2
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2018
Koniec riešenia: 31. 8. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
 
Zoznam priložených súborov

PAQUALITY leaflet.pdf6. 6. 2019 13:39:26


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111