Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

The Civil Society Report 2019

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 2. 2019
Koniec riešenia: 31. 1. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:
Aktuálne informácie o projekteKoordinátor a manažment projektu: The EU-Russia Civil Society Forum Cieľovou skupinou tohto výskumu sú mimovládne organizácie a občianska spoločnosť. Správa odráža mimovládny sektor a najdôležitejšie trendy a udalosti v rozvoji občianskej spoločnosti v rôznych krajinách. Zapojené krajiny sú: Russia, Slovakia, UK, France, Estonia, Sweden https://eu-russia-csf.org/en/home/working-expert-groups/civil-society-research/

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111