Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Civil Monitoring in Central and Eastern Europe

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 8. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:
Aktuálne informácie o projekteManažment projektu: NPO&SE Competence Center, WU Vienna Zapojené krajiny sú: Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia. https://www.wu.ac.at/en/npocompetence/projects/laufendeforsch/civil-society-monitoring-in-cee/

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111