Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Vypracovanie štúdie o možnosti outsourcingu čistiacich prác v domácnostiach na Slovensku a modelu Bussines plánu pre konkrétnu firmu EpicCleaning LLC (USA)

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 7. 3. 2019
Koniec riešenia: 1. 4. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Seberíni Andrea, PhDr.,
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteZmluva o dielo č. 02/2019/OPS-04 Centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3921565&l=sk

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111