Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku

Kód projektu: 1/0705/19
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Musová Zdenka, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Minárová Martina, Ing., PhD.
Riešitelia: Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
Smerek Lukáš, Ing., PhD.
Sopková Eva, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu sú zapojené doktorandky: Ing. Veronika Matiová a Ing. Jennifer Drugdová.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111