Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekt pre prax: Investičný dotazník s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 12. 6. 2019
Koniec riešenia: 30. 6. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111