Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Prvá časť ekonomickej analýza dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto

Kód projektu:
Grantová schéma: objednávka
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 6. 12. 2017
Koniec riešenia: 20. 12. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:
Aktuálne informácie o projekteDoktorandka Ing. Katarína Šulajová riešila tento projekt.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111