Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies

Kód projektu: 21910049
Grantová schéma: International Visegrad Fund, Strategic grant
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 6. 2019
Koniec riešenia: 31. 5. 2022
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Strnádová Petra, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111