Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students

Kód projektu: 2018-1-PL-01-KA203-050963
Grantová schéma: Erasmus+ KA2
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2018
Koniec riešenia: 31. 8. 2021
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Krešáková Viera, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111