Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences

Kód projektu: CE902
Grantová schéma: Interreg Central Europe
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 6. 2017
Koniec riešenia: 31. 5. 2020
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111