Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement

Kód projektu: 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM
Grantová schéma: EACEA - Europe For Citizens
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 10. 2019
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Strnádová Petra, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111