Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2019
Koniec riešenia: 30. 11. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.
Zimermanová Katarína, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111