Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 27. 3. 2019
Koniec riešenia: 30. 9. 2020
Stránka projektu: https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/OddelenieCatching-UpRegions/Oiniciat%C3%ADveCatching-upRegions.aspx
Zodpovedný riešiteľ: Seberíni Andrea, PhDr.,
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111