Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie.

Kód projektu: SK-FR-19-0009
Grantová schéma: APVV SK-FR
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 2. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu bol zapojený aj doktorand Ing. Tayfun Dogan.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111