Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí

Kód projektu: 1/0237/20
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Hudec Ján, doc. Ing., CSc.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing.,
Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu sú zapojené od roku 2021 aj doktorandky: Ing. Nora Bělousovová a Ing. Lenka Turková.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111