Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie

Kód projektu:
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2009
Koniec riešenia: 31. 12. 2011
Zodpovedný riešiteľ: Zimková Emília, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Izáková Katarína, Ing., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Musa Hussam, doc. Ing., PhD.
Musová Zdenka, doc. Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu boli zapojení aj: Ing. Oto Košík, PhD.; Ing. Viktória Vargová; Ing. Adriána Šlajferčíková; prof. Ing. Jiří Polách, CSc.; Mgr. Peter Poliak; Ing. Jana Stašová; Ing. Rudolf Gavliak; Ing. Viera Roháčová

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111