Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekt pre prax: Dotazník osobnej/rodinnej finančnej situácie s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie (pre účely predaja úverových produktov)

Kód projektu: Zmluva o dielo č. 19/2020/OPS-61
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 18. 6. 2020
Koniec riešenia: 15. 8. 2020
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111