Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Women on the Move

Kód projektu: CA 19112
Grantová schéma:
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 3. 9. 2020
Koniec riešenia: 2. 9. 2024
Zodpovedný riešiteľ: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Cole David Austin, M. A., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111