Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia

Kód projektu: VS/2020/0274
Grantová schéma: Zmluva medzi Európskou komisiou a BBSK / UMB - Letter of commitment - spolupráca
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 10. 2020
Koniec riešenia: 30. 9. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Seberíni Andrea, PhDr.,
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111