Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve

Kód projektu: NFP313010R902
Grantová schéma: -
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 4. 2020
Koniec riešenia: 31. 3. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Laco Peter, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Malá Denisa, Ing., PhD.
Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111