Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti

Kód projektu: NFP313010Q938
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 4. 2020
Koniec riešenia: 31. 3. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Laco Peter, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo januára 2021 bol zodpovedným riešiteľom za UMB doc. Ing. Ján Hudec, CSc.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111