Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica

Kód projektu: 26/2020/OPS-111
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 29. 10. 2020
Koniec riešenia: 31. 7. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojená aj doktorandka Ing. Darina Rojíková.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111