Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Prijímacie konanie

Na podstránkach Prijímacieho konania nájdete podmienky prijatia na štúdium, podrobnejšie informácie k prijímaciemu konaniu, ako aj dôležité termíny pre uchádzačov o 3. stupeň.

 

Kontaktná osoba:

Daniela Gavalcová

referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
tel.: 048/446 21 41
e-mail: daniela.gavalcova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 7. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111