Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Štátne skúšky

Vážení študenti, bakalárske aj inžinierske štátne záverečné skúšky sa na Katedre cestovného ruchu budú konať v mesiaci august 2021 prezenčnou formou.

Sledujte, prosím, webovú stránku fakulty, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie.

 

Harmonogram zaradenia študentov na štátne záverečné skúšky:

Bakalárske štátne skúšky

Harmonogram skúšok

 

Inžinierske štátne skúšky

Harmonogram skúšok

 

Usmernenie Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB k obhajobe BP_2021.pdf (14. 6. 2021 9:23:38)
Usmernenie Katedry cestovného ruchu k inžinierskej štátnej skúške_Máj 2021 (30. 4. 2021 11:47:59)
Usmernenie Ekonomickej fakulty UMB v BB k inžinierskej štátnej skúške prezenčnou formou_Máj 2021 (30. 4. 2021 11:47:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 9. 8. 2021 | Aktualizoval: Marčeková Radka
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111