Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Prednášky hostí

Katedra cestovného ruchu Vás pozýva na prednášky domácich i zahraničných hostí z praxe.
Prednášajúcim úprimne ďakuje za ich vystúpenia.

Prehľad prednášok nájdete tu.

                       


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 25. 4. 2022 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111