Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Záverečné práce

1. Zverejnenie tém záverečných prác pre akademický rok 2021 - 2022

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) zverejnila KCR v systéme AIS dňa 26. 03. 2021. Pre študentov cestovného ruchu navrhli témy bakalárskych prác aj iné katedry (KKMIS, KOJK, KE) a zverejnia ich v systéme AIS.
 

 

2. Prihlásenie na témy záverečných prác v akademickom roku 2021 - 2022

Od 26. 03. 2021 do 05. 04. 2021 si môžu študenti dohodnúť konzultácie s vedúcimi záverečných prác k zverejneným témam záverečných prác o ich potenciálnom riešení. Vedúci záverečných prác môžu po vzájomnej dohode prihlásiť študentov na vybranú tému záverečnej práce v systéme AIS do 05. 04. 2021 vrátane.

Od 05. 04. 2021 (20:00 hod.) do 30. 06. 2021 (23:59 hod.) sa študenti, ktorí nekonzultovali možnosť riešenia témy záverečnej práce, sami prihlásia na voľné – neobsadené témy záverečných prác cez systém AIS. Na jednu tému záverečnej práce sa môže prihlásiť len jeden študent.

Bližšie informácie k záverečným prácam dostanú študenti na predmete Seminár k bakalárskej práci (bakalárske práce), resp. na predmete Diplomový seminár (diplomové práce) začiatkom zimného semestra 2021 – 2022.

 

 

3. Odovzdanie záverečných prác v akademickom roku 2020 - 2021

Podmienky odovzdania bakalárskych prác: 1. termín, 2. termín,                                                                                                                              Podmienky odovzdania diplomových prác: 1. termín, 2. termín.
 

 

4. Obhájené záverečné práce

Bližšie informácie o obhájených záverečných prácach absolventov Katedry cestovného ruchu nájdete v On-line-katalógu Univerzitnej knižnice UMB alebo v Centrálnom registri záverečných prác.

Manuál-ZP- vloženie.pdf (7. 4. 2021 17:00:26)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 8. 4. 2021 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111