Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Konferencie a podujatia


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 2. 2014 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111