Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Spoločenské podujatia


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 12. 2. 2021 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111