Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Spoločenské podujatia >

2005 - 2008 Čaše vína

Študenti Ekonomickej fakulty UMB zvyknú organizovať počas zimného semestra v nadväznosti na predmet Spoločenský a diplomatický protokol spoločenské podujatie s názvom Čaša vína.

Študenti pri tejto príležitosti získavajú skúsenosť s prípravou, organizáciou i účasťou na spoločenských podujatiach, ktorých sa budú zúčastňovať aj ako úspešní manažéri v praxi.

Veríme, že priateľská atmosféra týchto podujatí, zachytená aj na fotografiách, bude vhodnou inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa rozhodnú študovať u nás i študentov, ktorí sa rozhodli úspešne absolvovať predmet Spoločenský protokol.

Ing. Tomáš Makovník, PhD.

(za vyučujúcich predmetu Spoločenský protokol)

                                                                                                                                                                                                                                   


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2018 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111