Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia >

2004 Bratislava, Modra, Pezinok

Dňa 2. 12. 2004 sa študenti odboru Cestovný ruch
a členovia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie v Bratislave, Modre a Pezinku.
 
Dopoludnia navštívili účastníci exkurzie dva hotely v Bratislave.
Prvým bol Hotel Ibis Bratislava centrum *** patriaci do francúzskej
medzinárodnej siete hotelov Accor. Účastníkov v hoteli sprevádzal p. Dolinský.
Druhým navštíveným bol Radisson SAS Carlton Hotel *****,
(v súčasnosti Radisson Blue Carlton Hotel *****, člen medzinárodnej
siete hotelov Radisson Blue Hotels and Resorts). Účastníkov v hoteli sprevádzala
p. Sedminová. Popoludní navštívili účastníci exkurzie združenie
Malokarpatská vínna cesta v Modre. Aktivity tohto združenia im priblížila
členka Rady tohto združenia PhDr. Píchová. Účastníkom zároveň umožnila prehliadku
miestnej vínnej pivnice. Účastníci exkurzie následne navštívili spoločnosť
Víno Matyšák s. r. o.  v Pezinku. Prehliadku priestorov a technológií
na výrobu vína spolu s ochutnávku vín zabezpečil Ing. Horváth.
 
Exkurzia sa konala v nadväznosti na predmet Manažment ubytovacích služieb.
Organizátorom exkurzie bol interný doktorand Ing. Tomáš Makovník.

                                                                                             


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111