Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia >

2005 Budapešť

Dňa 19. 3. 2005 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interní doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie v Budapešti.
 
Cieľom exkurzie bola návšteva
najväčšieho veľtrhového podujatia cestovného ruchu v Maďarsku,
medzinárodného veľtrhu Utazás (Cestovanie), ktorý sa konal
v priestoroch veľtrhového centra Hungexpo.
 
V popoludňajších hodinách navštívili účastníci exkurzie centrum Budapešti.
 
Organizátorom exkurzie bol Ing. Peter Jahn.

                                 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111