Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia >

2006 Vysoké Tatry a Liptov

Dňa 24. 11. 2006 sa študenti odboru Cestovný ruch
a členovia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie vo Vysokých Tatrách a na Liptove.
 
Začiatok exkurzie patril návšteve Hotela Bellevue ***
(v súčasnosti Grandhotel Bellevue ****) v Starom Smokovci,
počas ktorej mali účastníci možnosť diskutovať s riaditeľkou hotela
Ing. Gantnerovou. Exkurzia pokračovalaprehliadkou a obedom
v Hoteli International **** vo Veľkej Lomnici, v ktorom
sa účastníkom venovala riaditeľka hotela a externá spolupracovníčka
Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ing. Šedivá a Ing. Šavelová.
Popoludňajší program exkurzie pokračoval v Aquaparku Tatralandia
v Liptovskom Mikuláši, ktorý je najväčším celoročným areálom vodnej zábavy
s ubytovaním na Slovensku, v Čechách a Poľsku. Súčasťou prehliadky tohto
aquaparku bol aj a ubytovací komplex Holiday Village Tatralandia.
Na otázky účastníkov odpovedala Ing. Kováčová, asistentka marketingu.
Program exkurzie zavŕšila prehliadka a občerstvenie
v Penzióne Rendez-Vous *** v Liptovskom Trnovci.
V penzióne sprevádzala účastníkov Ing. Fajčíková, absolventka
Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania z roku 2004.
 
Exkurzia sa konala v nadväznosti na predmet Manažment ubytovacích služieb.
Organizátorom exkurzie bol interný doktorand Ing. Tomáš Makovník.

                                                                                                                


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111