Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia > 2022 Banská Štiavnica a Kremnica (Field Trip) >

2007 Vyhne

Dňa 13. 12. 2007 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interní doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie v obci Vyhne.
 
Súčasťou programu exkurzie bola
návšteva Pivovaru Steiger, kongres-wellness-spa Hotela Sitno ***
Vodného raja Vyhne s možnosťou kúpania.
 
Organizátorom exkurzie bol interný doktorand Ing. Michal Benčaj.

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111