Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Spoločenské podujatia >

2012 Mikulášsky večierok

Pri príležitosti dňa sv. Mikuláša a zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch pre seba a členov Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania                                                                                Mikulášsky večierok s podtitulom „5 rokov komplexného zážitku“.

Členovia katedry ďakujú študentom  za pozvanie i za príjemne strávený večer.

                                                                                                                                 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2018 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111