Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

SI - Scientia Iuventa

Bližšie informácie o konferencii Scientia Iuventa nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2018 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111