Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita 2021

15.4.2021, Ekonomická fakulta UMB

 

Milí študenti,

ďakujeme za Vašu účasť na 27. ročníku medzinárodnej študentskej konferencie Študentská vedecká aktivita (ŠVA) 2021,

ktorá sa uskutočnila dňa 15. apríla 2021 v online forme. Vyhodnotenie konferencie nájdete v priloženom súbore.

Tešíme sa na Vašu účasť v roku 2022!

 

Zborník prác z ŠVA 2021: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA 2021 (umb.sk)

 

 

-----------------------

 

Pozn.: Zaslaním vyplnenej prihlášky, v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 účastník

konferencie Študentská vedecká aktivita 2021 ako dotknutá osoba, poskytuje Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  Viac informácií nájdete v priložených súboroch:

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

- Informácie pre dotknutú osobu - účastníka verejnej akcie

 

-------------------------

 

ŠVA 2019: Zborník prác

 

Fotogaléria ŠVA 2019:

 

Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Spoločenské vedy/Social sciences Spoločenské vedy/Social sciences Spoločenské vedy/Social sciences Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Kvantitatívne metódy a informatika/Quantitative methods and informatics Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Cestovný ruch/Tourism Cestovný ruch/Tourism 1. Cestovný ruch/Tourism Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening 

Vyhodnotenie ŠVA 2021 (15. 4. 2021 16:34:55)
GDPR Súhlas so spracovaním osobných údajov (5. 1. 2021 11:29:48)
GDPR Verejná akcia - informácie pre DO (5. 1. 2021 11:29:18)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2021 | Aktualizoval: Dobrotová Alena
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111