Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Medzinárodné vzťahy >

Kontakty

Referát pre medzinárodnú spoluprácu

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy (od 1.12.2020 - materská dovolenka)

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD. (Kormancová)
e-mail: gabriela.nafoussi@umb.sk
tel. +421 48 446 2178, 0907 875 808
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 101

 

 

Referentka pre medzinárodnú spoluprácu - mobility študentov

Mgr. Jana Prašovská
e-mail: jana.prasovska@umb.sk
tel. +421 48 446 2197
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 102

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2021 | Aktualizoval: Dobrotová Alena
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111