Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia >

2012 Banská Štiavnica

Dňa 8. 3. 2012 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interné doktorandky Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici.
 
Účastníci exkurzie navštívili expozície
Starého zámku, Nového zámkuGalérie Jozefa Kollára.
Absolvovali aj prehliadku Penziónu Kachelman ***, počas ktorej
mali možnosť diskutovať s prevádzkarkou penziónu a absolventkou
Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania z roku 2008, Ing. Šulcovou.
                                                                                        
Exkurzia sa konala v nadväznosti na predmet Dejiny kultúry.
Organizátorom exkurzie bola interná doktorandka Ing. Eva Smutná.

                                                                


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111