Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy >

Oznamy pre diplomantov

 

Vážení študenti,

Pri výbere tém prosíme, aby ste dodržali nasledujúci postup:

- vyberať si z tém len pre daný akademický rok a pre Váš študijný program (v AIS),

- osloviť vyučujúceho, ktorý tému vypísal a mať predstavu, čo v téme chcete riešiť (mail, telefón, TEAMS),

- nerezervovať si viac tém a zbytočne ich neobsadzovať ostatným,

- po vzájomnej dohode vaše meno do AIS vloží buď priamo vyučujúci (dohodnúť sa) alebo kontaktujte sekretárku príslušného pracoviska vyučujúceho (vidíte v AIS pri téme).

Ďakujeme za dodržanie a veľa inšpirácie pri riešení vašej témy.

 

Dear students,

Please, keep the following steps during the process of choosing your topic:

- choose just from topics for next scholar year (see in AIS),

- contact the teacher whose topic you are interested in and have an idea what you want to solve/reach under this topic (e-mail, phone, TEAMS),

- do not reserve more topics,

- when you will get an approval (you will make a deal), your name may be inserted into AIS by teacher (please ask him/her) or contact the secretary office of your tutor’s department (you can see it in AIS next to you topic).

Thank you for compliance and we wish you a great inspiration during theses choice and finalisation.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2021 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111