Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Spoločenské podujatia >

Fotogaléria zo života študentov

      Prax vo Svajciarsku 2012 Manazerska komunikacia seminar 2012 Ekonomovia v pohybe 2012 Beanie 2012 absolventka 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 15. 1. 2013 13:12:43 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111