Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Konferencie a podujatia >

2013 Veľtrh ITF Slovakiatour (Incheba)

http://www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour.html?page_id=3690

      


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 4. 2. 2014 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111