Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Frankofónne štúdium

Frankofónne štúdium je určené pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia a študentov vybraných študijných programov na inžinierskom stupni štúdia EF UMB.

Študent frankofónneho štúdia má tieto tri možnosti jeho ukončenia:


1. Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers, Faculté de Sciences Economiques)

NÁZOV DIPLOMU: Licence Droit, Economie, Gestion - Mention Economie

2. Lotrinská univerzita v Nancy (Université de Lorraine, Centre européen universitaire)

NÁZOV DIPLOMU: Master en Droit, Economie, Gestion - mention Etudes européennes - spécialité Gestion et Stratégies des Sociétés en Europe


3. Univerzita v Remeši Champagne-Ardenne (Université de Reims Champagne Ardenne, Faculté de Droit et d’Economie)

 NÁZOV DIPLOMU: Master de Droit, Economie, Gestion - mention Droit public - spécialité Droit des collectivités territoriales 

 

Rozvoju frankofónneho štúdia napomáha aj členstvo EF UMB v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte : www.iufs.sk

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás.

Fakultné koordinátorky a študijné poradkyne pre frankofónne štúdium:
doc. Ing. Jana Marasová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2613
mail: jana.marasova@umb.sk

Ing. Žaneta Lacová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2611
mail: zaneta.lacova@umb.sk

 

 

 

 

 

         


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 5. 2021 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111