Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Doktorandské štúdium > Akreditované študijné programy
(zmenené: 19. 10. 2021)

Uchádzač > Deň otvorených dverí
(zmenené: 19. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Dôležité termíny
(zmenené: 18. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Poplatky
(zmenené: 15. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 15. 10. 2021)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 15. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Bakalárska štátna skúška
(zmenené: 15. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Inžinierska štátna skúška
(zmenené: 15. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Vzory tlačív, žiadostí (Forms, applications)
(zmenené: 13. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Študijné predpisy a harmonogram akademického roka
(zmenené: 12. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 11. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Štátne skúšky > Dizertačná skúška
(zmenené: 11. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Štátne skúšky > Obhajoba dizertačnej práce
(zmenené: 11. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Rozvrh DrŠ 2021/2022
(zmenené: 11. 10. 2021)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a inauguračné konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 15. 10. 2021)

Fakulta


Fakulta > Medzinárodné vzťahy > Informácie pre zamestnancov
(zmenené: 18. 10. 2021)

Fakulta > Kontakt
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka


Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Spätná väzba študentov
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (Eng)
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ)
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže
(zmenené: 12. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže > staz Praha - Amnesty International
(zmenené: 12. 10. 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 6. 2. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111