Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Konferencie a podujatia >

2006 Konferencia (Ekonomická fakulta)

2006 11. 24. Konferencia (Ekonomická fakulta) - pozvánka.pdf (7. 2. 2013 16:16:39)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 7. 2. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111