Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Konferencie a podujatia >

2009 Konferencia (Hotel Sitno)

2009 05. 14. Konferencia (Hotel Sitno) - pozvánka.pdf (7. 2. 2013 16:14:58)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 18. 11. 2014 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111