Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Oznamy pre študentov

 

V podstránkach nájdete aktuálne oznamy študijného oddelenia EF UMB.

 

Ďalšie odkazy:

Študentský portál - mailové schránky študentov

Podpora pre WiFi, internet na internátoch a iné informačné systémy UMB.

Preukazy UMB

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111