Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Šuranová Zuzana, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Zuzana Šuranová.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Finančné vykazovanie a bilancovanie
Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore
Group accounting
International accounting
Koncernové účtovníctvo
Konsolidácia účtovnej závierky
Medzinárodné účtovníctvo
Prípadové štúdia z konsolidácie účtovnej závierky
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo vo verejnom sektore
Konzultačné hodiny: LS: pondelok 11:00 - 12:30; streda 11:00 - 12:30; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
zuzana.suranova
Telefón: 048/446 63 16
Kancelária: NB 227
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty

  

CFA brožúra (21. 2. 2019 11:46:27)
Leták katedry 1.pdf (25. 5. 2017 22:32:43)
Leták katedry 2.pdf (25. 5. 2017 22:32:32)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 21. 2. 2019 | Aktualizoval: Administrátor KFÚ
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111