Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov

Vás naučí efektívne pracovať s informáciami, či už ide o techniky štatistického zisťovania, matematické analýzy, alebo prácu s informačnými systémami.

Katedrová facebooková stránka

Vedúci katedry: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Kollár Igor, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Medveďová Petra, Mgr., PhD.
Sekretárka: Veselovská Ľuba
Vedúci oddelení:
Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD., vedúci oddelenia kvantitatívnych metód
Laco Peter, Ing., PhD., vedúci oddelenia informačných systémov

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 6612, 048 / 415 2776
Fax: 048 / 415 2793

E-mail: luba.veselovska-

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 12. 2. 2016 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111