Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum >

Vedecké časopisy

Ekonomika a spoločnosť

Acta aerarii publici

Ekonomická revue cestovného ruchu

E + M Ekonomie a Management

 

Ďalšie možnosti publikovania:

Podrobnejšie informácie o ďalších možnostiach publikovania


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2018 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111