Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Členovia katedry

Vedúci katedry: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Gajdošík Tomáš, doc. Ing., PhD.
Tajomník katedry: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Sekretárka: Zvaríková Iveta

Interní členovia katedry:

Gajdošík Tomáš, doc. Ing., PhD.
Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing., PhD.
Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
Zvaríková Iveta

Doktorandi:
Albertová Alica, Ing.
Bělousovová Nora, Ing.
Dzúriková Lenka, Ing.
Lazurová Izabela, Ing.
Medeková Kristína, Mgr.
Timko Martin, Ing.

Externí spolupracovníci:
Bajaník Tibor, Ing.
Beličková Veronika, Ing.
Daňo Ferdinand, prof. Ing. PhD.
Dobrota Miroslav, Ing.
Droppová Csilla, Ing., PhD.
Elexová (Šmardová) Ľudmila, Ing. PhD.,
Eliášová Darina, doc. Ing., PhD.
Gregová Katarína, Ing., PhD.
Hanesová Lívia, Ing., PhD.
Hrubalová (Hudáčková) Lucia, Ing., PhD.
Hruška Miroslav, Ing., PhD.
Chrančoková Daniela, Ing., Mgr., PhD.
Indrová Jarmila, doc., Ing., PhD.
Ištok Barbara, Ing., PhD.
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.
Kubaľa Jaroslav, Ing., PhD.
Lukáčová Beata, Ing.
Magátová Ivana, Ing.
Marušková Jaroslava, Ing. CSc.
Mazúchová Ľudmila, Ing., PhD.
Moncoľová (Medveďová) Miroslava, Ing., PhD.
Murínová Simona, Ing., PhD.
Orelová Andrea, Ing., PhD.
Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Pančíková Kristína, Ing., PhD.
Pěč Jiří, Ing., PhD.
Pechlaner Harald, prof. Dr.
Petrík Ivan, Ing., PhD.
Repáňová Terézia, Ing., PhD.
Sokolová Jana, Ing., PhD.
Strašík Anton, Ing., PhD.
Ševčíková Miriama, Ing., PhD.
Tomka Július, Ing., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Žofaj Matej, Ing.

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 19. 6. 2020 | Aktualizoval: Marčeková Radka
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111